Brandskydd

Brandskydd uppnås genom att isoleringen behandlas med olika mineralsalter som avger vätska när den värms upp och på så sätt motverkar brandförloppet. Konstruktioner isolerade med cellulosaisolering ger ett bra brandmotstånd som kan ge den lilla extra tid och brandskydd som krävs för utrymning ur hus vid brand.

Eftersom cellulosa är ett träbaserat material så kolar det liksom trä vid en eventuell brand. Tester har visat att det fördröjer tiden innan elden påverkar det bärande konstruktionsdelarna i byggnaden. Kontakta någon av cellulosaleverantörerna för mer information kring olika brandklassade konstruktioner tex REI60.